فروشگاه آنلاین پکتور با برنامه ریزی و در نظر گرفتن اصول ایمنی و امنیتی از همان ابتدای کار امنیت کاربران و سایت را در اولویت قرار داده و بر همین اساس بر طبق قوانین مندرج در مرکز تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از تمامی اطلاعاتی که شما کاربران عزیز در اختیار ما قرار می دهید با حفظ اصول امنیتی بصورت امانت و بطور محرمانه در سرورهای ما ذخیره خواهد شد و ما متعهد میشویم از آن ها در برابر نفوذها و درخواست ها حفاظت کنیم.

حریم شخصی و اطلاعات فردی شما فاش نخواهد شد(مگر با درخواست مراجع قانونی و قضایی). شما کاربران عزیز به دو صورت اطلاعات خود را برای ما ارسال خواهید کرد. 1. به صورت خود آگاه (از طریق عضویت و پرکردن فرم ها که لازمه یک فروشگاه آنلاین است) 2.اطلاعاتی که بصورت نا خودآگاه بر روی سرور سایت ذخیره میشود مانند نوع جست وجوگر شما یا از چه سیستمی وارد فروشگاه شدین و از چه کشوری... که در هر دو صورت ما خود را موظف به حفظ حریم شخصی شما می دانیم و هیچ استفاده ای از اطلاعات مندرج، در جای دیگر بجز در هدف ارتقا سایت پکتور نخواهد شد.